Tuesday, July 11, 2017

Life

Kasto thyo Jivan  Kasto vaeko cha
Astitwa afno feri kornu pareko cha
Korera matra hunna raecha Jivan ma Tara
Ladera pani feri uthnu raecha jivan 

Sajilo cha yaha manusya lai vanna
Parda afulai garo raecha jivan
Afai sangai ladnu garo raecha jivan
Ladi ladi feri uthne yei raecha jivan


Bujhna kosai ko man chaina sajilo
Man vitra ko kura dekhaunu uti Pida
Vanamla maile kehi bujhaula kehi aru
Kura nabujhda chitta dukhne yo jivan

Nasoche ko ghatna hunu nai raecha jivan
Ladi ladi feri uthne yei raecha jivan
Sadhai eutai kata hudo raecha jivan
Hasera Tara bachnu nai yo jivan